Programa ONCOR

La salud com a centre

El projecte es va definir amb un objectiu i unes activitats molt específiques per a aconseguir l'èxit en la seva lluita contra la malaltia, així com la millora de la qualitat de vida dels pacients. Per aquests motius, l'objectiu consisteix a desenvolupar activitats dirigides a millorar el suport emocional, la informació i l'atenció contínua del pacient i els seus familiars. Les vies per a aconseguir-ho, es divideixen en quatre eixos principals:

ACTIVITATS

Activitats dirigides a millorar la salut emocional i física del pacient i els seus familiars (teràpies de ment i cos, art-teràpia, tallers de dieta, tallers d'exercici...)

SUPORT Al PACIENT

Suport al pacient mitjançant experts (psico-oncòlegs) i sessions informatives sobre temes d'interès per a tot l'entorn del pacient, tals com salut, dieta i psicologia.

TECNOLOGIES MÒBILS

Disseny i implementació de tecnologies mòbils que permetin un seguiment i contacte continuo entre el pacient i el personal sanitari.

CONCILIACIÓ

La suma de tots aquests factors de l'equació, permetran una major conciliació dels pacients i familiars amb la lluita contra la malaltia.

Col·labora amb nosaltres

Tota la recaudació anirá íntegrament a la Fundació Clínic per a la recerca Biomédica

Gràcies a tots per col·laborar amb el projecte ONCOR!